Nätlån - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
Nätlån - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
Catalunia Capital har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet år att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om Catalunia Capital inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rått att få ett skriftligt svar med Catalunia Capital:s motivering till detta.

Vart vänder du dig

Om du anser att ett fel blivit begånget kan du vända dig till Catalunia Capital:s klagomålsansvarige på:
Catalunia Capital AB
Klagomålsansvarig
Box 5347
102 47 Stockholm
E-post: kundtjanst@natlan.se
Telefon: 08-1244 8288
Beskriv vad du tycker blivit fel och vem som du har haft kontakt med.
Normalt är det VD som fungerar som Klagomålsansvarig.

Missnöjd med vårt beslut

Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till:
Allmänna reklamationsnämnden (hemsida och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners, icke professionella kunders, tvister mot näringsidkare. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se.
Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende. Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.
Utöver Allmänna reklamationsnämnden kan du även vända dig till Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).