Nätlån - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
Nätlån - Snabbt, säkert lån, pengar direkt och bättre än ett SMS-lån
Nätlån / Catalunia Capital AB följer självklart lagar och förordningar och gör så mycket vi kan, för att säkerställa att våra kunder inte hamnar i en situation där de får svårt att återbetala sina lån hos oss.

Kreditprövning

Vi gör alltid en individuell kreditprövning på alla ansökningar för att säkerställa kundens återbetalningsförmåga. Denna kontroll består huvudsakligen i en kreditupplysning hos Creditsafe och/eller Bisnode samt en sammanställning av kundens inlämnade uppgifter om inkomster och utgifter och att det finns utrymme i ekonomin för att kunna återbetala lånet till oss.

Planera din budget

Att göra en budget är det bästa sättet att planera sin ekonomi på. På så vis får du en överblick över samtliga inkomster och utgifter. Det går till exempel enkelt att se om det finns utrymme att spendera pengar och om det finns möjlighet till att betala tillbaka ett lån. Med en noggrann budget får du kontroll över din ekonomi.
Läs mer på Konsumentverkets hemsida om hur du kan göra en budget.

Åldersgräns

Vi har en åldersgräns på våra lån på mellan 18-70 år och beviljar heller inte lån på personer som på annat sätt är omyndiga eller har valt att frivilligt spärra sig för lån hos oss.

Ömsesidigt ansvar

Nätlån / Catalunia Capital AB tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Vi är måttfulla i vår marknadsföring och kommunikation för att inte riskera att påverka kundens förmåga att fatta ett välgrundat beslut baserat på sina egna behov och förutsättningar. Det ömsesidiga ansvaret innebär bland annat att det är viktigt att du som låntagare säkerställer att du har utrymme för att återbetala ditt lån och att du uppger korrekt information i din låneansökan. Exempelvis är det bra att tänka på att aldrig låna:
  • Om du redan har för många skulder
  • Om du vet att du kommer att ha svårigheter med att betala tillbaka
  • För att betala tillbaka andras skulder
  • Åt andra personer som är i behov av pengar

Konsekvenser om man inte kan återbetala sitt lån

Som låntagare är det viktigt att man förstår vilka konsekvenser man kan drabbas av om man inte återbetalar sitt lån i tid. Om risken är stor att du kan inte kan betala tillbaka i tid bör du vara aktsam med att ta lån. Om en delbetalning inte blir gjord i tid får du en påminnelse. Om inte den heller kan betalas riskerar du att ärendet hamnar hos inkasso och slutligen hos Kronofogden om ingen återbetalning skett under tidigare steg. Då riskerar du att få en så kallad betalningsanmärkning. En sådan finns registrerad i tre år vilket kan leda till svårigheter med att ansöka om lån, hyresrätt, telefonabonnemang med mera.
Läs mer här vad som händer om du inte kan betala.

Hur påverkar en betalningsanmärkning mig?

Det är viktigt att ha i åtanke att när väl en betalningsanmärkning har registrerats tar det 3 år innan den går bort, även om man har betalat sin skuld efter att ha fått anmärkningen. En anmärkning leder till att man blir ekonomiskt begränsad och upplever problem i det vardagliga livet. Här är några exempel:
  • Svårt att teckna mobilabonnemang
  • Svårt att teckna hyreskontrakt
  • Mycket svårt att bli beviljad lån hos banker eller andra kreditinstitut
  • Svårt att ingå elavtal och andra typer av abonnemang
  • Svårt att få kreditkort
Läs mer om att låna med betalningsanmärkning här.

Tips & Råd

Kontakta alltid din kreditgivare i första hand. Om återbetalningssvårigheter inträffar bör du genast ta kontakt med din kreditgivare. Tillsammans kan ni titta på alternativa lösningar och avbetalningsplaner.

Skuldrådgivning

I varje kommun ska det finns möjlighet till budget- och skuldrådgivning. Dit kan du vända dig om du behöver råd och stöd för att hitta lösningar vid olika former av ekonomiska problem.
Du kan bland annat få hjälp med att sammanställa en överblick över dina skulder och att upprätta en plan för hur du ska kunna betala av dem.
Kontaktuppgifter till din kommunala budget- och skuldrådgivning hittar du på din kommuns hemsida.

Hos Kronofogdemyndigheten kan du få hjälp och råd om dina skulder har hänskjutits till Kronofogdemyndigheten. På www.kronofogden.se finns information och du kan också kontakta Kronofogdemyndighetens kundtjänst på telefonnummer: 0771- 73 73 00. De har även en sida med nyttig information om vad som gäller om man inte kan betala sin faktura.

Konsumentverket har sammanställt flera bra sidor där du som konsument och privatperson kan läsa mer. Hallå konsument – är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket samt webbplatsen konsumenternas.se.

Kom ihåg – Det allra viktigaste är att du snabbt kommer i kontakt med din kreditgivare om du upptäcker att återbetalningstakten måste ändras. Därefter går det oftast att hitta lösningar.