Våra Priser

Nedan i tabellen ser du avgifterna för våra konsumentkrediter. Det sker ingen automatisk utsortering, alla prövas individuellt. Välkommen att ansöka, det kostar inget.

Exempel

Om du lånar 2000 kronor i 33 dagar så faktureras du 2480 kronor
(2000+480)

Observera

Det tillkommer inga andra kostnader än de avgifter du ser här
om du betalar tillbaka lånet inom avtalad tid.

Lånebelopp
Uppläggningsavgift*
Ränta
Att återbetala
Effektiv ränta
Kreditränta
1 000 kr300 kr35 kr1 335 kr2343 %39 %
2 000 kr300 kr70 kr2 370 kr554 %39 %
3 000 kr300 kr105 kr3 405 kr306 %39 %
4 000 kr300 kr140 kr4 440 kr 217 %39 %

 

Förlängningskostnader

Nedan i tabellen ser du förlängningskostnaderna för att skjuta fram ett låns förfallodag 30 dagar.

Exempel

Om du lånar 2000 kronor och vill förlänga låneperioden med 30 dagar så kostar det dig 485 kronor
(250+235).

Lånebelopp
Kostnad för 30 dagars extra kredittid
Varav administrativ avgift
Varav räntekostnad
Effektiv ränta
Kreditränta
1 000kr330 kr300kr30 kr3113%36,5 %
2 000kr360 kr300kr60 kr649%36,5 %
3 000kr390 kr300kr90 kr342%36,5 %
4 000kr420 kr300kr120 kr237%36,5 %

 

Posted in kredit, låna 2000, låna 3000, Priser.